Mohlo by Vás zajímat...

Často kladené otázky

Dodavatele můžete snadno považovat za obchodníka s energiemi. Nakupuje energie, vystavuje faktury, pečuje o Vás – jste jeho klientem. Můžete k němu směřovat veškeré podněty či připomínky. Pod správu distributora spadá přenosová a distribuční soustava (měřící zařízení, jističe, dráty apod.). Prostřednictvím vašeho dodavatele pak řeší jednotlivé distribuční požadavky zákazníka.

Pro Vás se v podstatě nic nezmění. Vaše měřící zařízení zůstává na místě a Vaše dodávka pokračuje kontinuálně bez přerušení a bez jakýchkoliv fyzických zásahů. Distribuční sazba zůstává také stejná.

Za měření je nadále odpovědný distributor, který je povinný naměřená data poskytnout obchodníkovi k fakturaci.

Počátek dodávky od nového dodavatele závisí na ukončení Vašeho stávajícího smluvního vztahu s původním dodavatelem. Zpravidla změna trvá cca 3 měsíce.

Zařízení, prostřednictvím kterého je v průběhu dne u odběratelů dálkově přepínán nízký a vysoký tarif. Cena elektřiny v době platnosti nízkého tarifu je pro zákazníka levnější. V době platnosti nízkého tarifu se u zákazníka spínají zařízení sloužící k vytápění objektů nebo k ohřevu teplé vody.Časy spínání nízkého tarifu jsou k dispozici na internetových stránkách příslušných provozovatelů distribučních soustav, a dále se o nich zákazník může informovat na telefonických informačních linkách nebo v zákaznických centrech společností ČEZ, EON a PRE. Tyto časy mohou být ze strany distributora měněny.

Ceny elektřiny na liberalizovaném trhu mají více části. První z nich, cenu za dopravu elektřiny, stanovuje ERÚ cenovými rozhodnutími na základě podkladů předložených provozovateli sítí. Ani ERÚ však nestanovuje ceny zcela libovolně. Pravidla pro stanovení těchto cen jsou předem určena energetickou legislativou. ERÚ také stanovuje cenu systémových služeb, cenu za činnosti Operátora trhu s elektřinou a výši příspěvku k ceně elektřiny na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, z kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů elektřiny. Naopak, cenu silové elektřiny, stanovuje volně každý obchodník sám.

Žádná platba za jistič v současnosti neexistuje. Jedná se o platbu za rezervovaný příkon, kde výše částky je dána jmenovitou hodnotou jističe (počtem ampérů). Ve své podstatě jde o platbu za to, jaký prostor pro přenos elektřiny je Vašemu odběrnému místu rezervován. Lze říci, že tak zprostředkovaně hradíte příslušnou část nákladů vynaložených na vybudování a údržbu energetické distribuční soustavy.

Zálohy jsou rozloženy do celého roku stejnoměrně, takže i když v létě málo topím/svítím/používám je moje záloha větší než spotřeba. Naopak v zimě je moje spotřeba vyšší než záloha, tudíž v letních měsících si na zálohách „předplácím“ zimu. Pokud jsem celý rok u jednoho dodavatele, je to v pořádku, celoroční zálohy odpovídají celoroční spotřebě. Když odcházím od jednoho dodavatele k druhému, původní dodavatel mi udělá konečné vyúčtování, kde mi může vzniknout přeplatek, pokud vyúčtovává letní měsíce nebo naopak nedoplatek, pokud vyúčtovává zimní měsíce. Pokud tedy přecházím k jinému dodavateli před topnou sezónou, pravděpodobně budu mít u původního dodavatele přeplatek za letní měsíce. Naopak u nového dodavatele je pravděpodobné, že za zimní měsíce budu mít nedoplatek, protože jsem v letních měsících „nepředplácel“ zimu. S tímto je dobré při nastavování záloh počítat, případně si přeplatek uschovat do doby ročního vyúčtování u nového dodavatele. Doba, kdy se děla řádné vyúčtování na základě fyzických odečtů se totiž změnou dodavatele nemění.

Jaké dokumenty budeme potřebovat

Zemní plyn

detailní roční vyúčtování za poslední kalendářní rok na každé odběrné místo (tento dokument je příloha roční faktury za zemní plyn)

dokumenty obsahují potřebné údaje pro základní analýzu daného odběrného místa: jméno nebo název společnosti, adresa odběrného místa, číslo odběrného místa, EIC KOD, číslo plynoměru, distribuční společnost, platnost smlouvy: neurčitá, určitá (datum ukončení smlouvy), rezervovaná kapacita, roční spotřeba nebo měsíční spotřeba.

Střední a velkoodběratelé
(více než 630 MWh/rok)

detailní měsíční vyúčtování za poslední kalendářní rok nebo za každý měsí

kopie smlouvy o dodávce zemního plynu se současným dodavatelem

vyúčtování obsahuje všechny potřebné údaje pro základní analýzu daného odběrného místa: jméno nebo název společnosti, adresa odběrného místa, číslo odběrného místa, EIC KOD (Tzv. rč plynoměru), číslo plynoměru, distribuční společnost, platnost smlouvy: neurčitá, určitá (datum ukončení smlouvy), rezervovaná kapacita, roční spotřeba nebo množství spotřebovaného plynu za každý měsíc, typ měření a připojení k síti.

Silová elektřina

detailní roční vyúčtování za poslední kalendářní rok na každé odběrné místo. Tento dokument je příloha k roční faktuře za elektřinu.

vyúčtování obsahuje všechny potřebné údaje pro základní analýzu daného odběrného místa: jméno (název společnosti), číslo odběrného místa, adresa odběrného místa, EAN OPM, číslo elektroměru, distribuční společnost, platnost smlouvy: neurčitá, určitá (datum ukončení smlouvy), distribuční sazba, produkt, rezervovaný příkon (hl. jistič), roční spotřeba VT a NT.

Vysoké napětí (VN)

hodinový typový diagram (v digitální podobě, ve formátu MS Excel, nebo hodinový či 1/4 hodinový diagram spotřeby za roční období tzn. spotřebu ve všech měsících)

plánované změny odběru elektřiny

kopie smlouvy o dodávce silové elektřiny se současným dodavatelem

Dokumenty obsahují potřebné údaje pro základní analýzu daného odběrného místa: jméno (název společnosti), adresa odběrného místa, způsob měření, distribuční společnost, platnost smlouvy: neurčitá, určitá (datum kdy končí smlouva), produkt (tarif), rezervovaný příkon, roční rezervovaná kapacita, spotřeba VT a NT