Informace o mimosoudním řešení
spotřebitelských sporů

        Zákazníci v postavení spotřebitele mohou v případě sporu s poskytovatelem nebo zprostředkovatelem v oblasti energetiky podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným subjektem k řešení takového spotřebitelského sporu je Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo náměstí 5, Jihlava, PSČ: 58601, webová stránka: www.eru.cz („ERÚ“).        ERÚ vykonává dohled nad dodržováním zákonných povinností ve zprostředkovatelské činnosti v energetice ve smyslu zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.        Společnost World Giant, s.r.o., IČ: 04289668, je od 18.10.2022 držitelem osvědčení o registraci zprosředkovatele č.742238531, zápis v registru zprostředkovatelů vedeném ERÚ zde .